PAYLAŞ
AŞAĞI KAYDIR

ERGÜNKENT İNŞAAT
İNSAN KAYNAKLARI

ERGÜNKENT İNŞAAT | İNSAN KAYNAKLARI

Mutluluk; İÇİNDE SİZ VARSANIZ DEĞERLİDİR...

Daima yüksek kalite standartlarında hizmet ...

Ergünkent İnşaat, müşteri mutluluğu ve memnuniyeti ile sürdürülebilir istikrarlı büyüme hedeflerine ulaşılmasında insan kaynağının rolünün çok önemli olduğuna inanmaktadır. Ergünkent İnşaat'da uygulanan insan kaynakları politikası, çalışanların kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek motivasyon ile şirkete bağlılıklarının güçlü olmasını amaçlamaktadır. Yeni insan kaynağı alımında ise uzmanlıklar göz önünde bulundurularak profesyonellerin işe kazandırılması temel işe alım politikasını oluşturmaktadır. Ergünkent İnşaat'ın İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları aşağıda belirtilen ilkelerin ışığı doğrultusunda gerçekleşir:
Şirketimizin insan kaynağı seçimini, gelişimi yüksek, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacaklar arasından yaparız.
Rekabet üstünlüğü insan kaynağımızın asıl temelidir.
Çalışanlarımız Şirketimizin değerlerini benimser.
Ergünkent İnşaat'ın çalışmak için tercih edilen bir Şirket olmasını hedefleriz.
Ergünkent İnşaat'ın ilkelerine uygun şekilde, Çalışanlarımızın ve Şirketimizin beklentilerini dengeleriz.
Çalışanlarımızın işteki başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirir ve teşvik ederiz.
İhtiyaçlarımızın karşılanmasında Şirket içi insan kaynağımızdan yararlanmayı amaçlarız.
İnsan kaynakları yönetiminde yeni gelişmeleri takip eder ve Şirketimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirerek uygularız.
Bu Doğrultuda sizler'de Ergünkent İnşaat bünyesinde yer almak istiyorsanız Güncel CV'nizi personel@ergunkent.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

01.

ERGÜNKENT İNŞAAT | YAŞAM DÜNYAMIZ ?

BİZLER, olay ve olgulara farklı bakış açılarından ve farklı zaman PERSPEKTİFLERİNDEN bakıyoruz. BİZZAT sahada ve İNŞAATÇILIĞIN farklı DİSİPLİNLERİNDE KAZANDIĞIMIZ DENEYİM uzun yıllara dayanıyor: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, YÜKSEK YAPI İNŞAATI, ANAHTAR TESLİMİ İNŞAATÇILIĞI, ALT YAPI VE ÖZEL ALT YAPI İNŞAATI Ve TESİS İNŞAATI, TECRÜBELİ OLDUĞUMUZ ALANLARDAN BAZILARIDIR.

SORUMLULUK DÜNYASI

Daha SAĞLAM adımlar İÇİN

ESTETİK DÜNYASI

Daha İYİ BİR MİMARİ İÇİN

DOĞA VE YEŞİL

Daha YAŞANILIR BİR alan İÇİN

YATIRIM DÜNYASININ KONUMU

Daha kalıcı ortaklıklar İÇİN

02.